Fångster A-sektionen 2000
Havsöring
April

Datum
Antal

Medelvikt

kg

Tyngsta

kg

Vattenföring

m3/sek

Vattentemp

Barometer

mm

Lufttemp

morgon

Vindriktning
Vindstyrka
Väderlek
1/4
53
1,79
5,2
200
+2,8
755
+0,9
NV
Friska
Snö
2/4
43
1,77
3,3
200
+2,5
764
-2,1
N
Friska
Mulet
3/4
29
2,01
4,65
250
+2,5
763
-2
NV
Lätta
Snö
4/4
18
1,88
5,9
420-220
+2,5
754
+0,9
NV
Lätta
Mulet
5/4
33
1,70
3,9
420-220
+2,3
748
-2,5
NV
Friska
Snö
6/4
42
1,60
3,1
420
+2,5
764
-0,4
SV
Friska
Soligt
7/4
41
2,04
5,6
220-420
+2,7
776
-0,1
NV
Lätta
Soligt
8/4
55
1,85
6,1
200
+2,7
778
-6,2
NV
Lätta
Soligt
9/4
44
1,48
2,9
200
+2,7
767
-5,4
NV
Måttliga
Soligt
10/4
20
1,92
3,0
130-420
+3,4
768
-2,4
NV
Bris
Soligt
11/4
51
1,92
3,4
130-420
+3,4
759
1,2
SV
Bris
Mulet
12/3
53
1,71
4,1
130-420
+3,9
759
-0,3
SV
Bris
Växlande
13/4
34
2,06
5,8
130-420
+4,0
753
+2,8
O
Lätta
Regn
14/4
57
1,97
5,8
130-420
+4,5
753
+1,8
NO
Måttliga
Mulet
15/4
60
1,88
5,9
220
+4,5
753
+1,9
SV
Bris
Mulet
16/4
41
1,93
5,8
220
+4,7
758
-0,4
SV
Bris
Soligt
17/4
42
2,06
4,8
280-80
+4,8
756
+1,4
SV
Lätta
Mulet
18/4
51
1,89
4,7
420-300
+4,8
760
+4,4
SV
Lätta
Regn
19/4
69
1,86
5,0
420-300
5,4
768
+2,5
SV
Lätta
Soligt
20/4
38
1,97
5,8
420-300
6,3
766
6,4
SV
Lätta
Regn
21/4
63
1,96
5,1
300
6,3
768
6,1
SV
Lätta
Soligt
22/4
42
2,35
6,5
300
6,4
765
7,6
SV
Lätta
Växlande
23/4
60
1,95
5,1
300
8,0
767
4,3
SV
Byiga
Mulet
24/4
71
2,04
7,6
300
8,0
765
7,6
SV
Lätta
Regn
25/4
52
2,03
7,0
420
7,9
759
3,8
Friska
Mulet
26/4
50
1,93
6,1
450
8,3
770
4,9
Friska
Mulet
27/4
48
1,90
4,5
500
8,9
776
4,0
Måttliga
Regn
28/4
60
1,97
5,5
600
9,0
776
4,1
Friska
Mulet
29/4
50
1,80
4,0
710
9,2
777
7,9
V
Bris
Soligt
30/4
38
2,36
9,0
750
9,3
777
4,9
Friska
Mulet
Totalt
1407
1,92
9,0
Tyngsta fisk i April var en Havsöring på 9,0 kg tagen 30/4